NATURALNA WODA MINERALNA

Naturalna woda Mineralna „Dolina Baryczy” jest wydobywana ze źródła znajdującego się na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska. Obszar Dolina Baryczy to największy park krajobrazowy w Polsce, który jest objęty programem „Natura 2000”. Tereny Doliny Baryczy to jedne z najcenniejszych przyrodniczo zakątków naszego kraju.

„Dolina Baryczy” wydobywana jest z pokładów plejstoceńskich z ujęcia „Marcin” w miejscowości Wierzbno. Naturalną osłonę przed zanieczyszczeniami naszego źródła stanowi nisko przepuszczalna warstwa gliny i piasków.

Ponadto w trosce o najwyższą jakość naturalnej wody mineralnej, jest ona butelkowana zgodnie z zasadami HACCP i ISO 9001:2000.

Osobliwy smak naturalnej wody mineralnej „Dolina Baryczy” zawdzięczamy rozpuszczonym w niej minerałom. Dzięki niskiej zawartości sodu jest ona odpowiednia dla osób stosujących dietę ubogą w sód. „Dolina Baryczy” klasyfikuje się do wód średniozmineralizowanych, jest poddawana procesowi napowietrzania i filtracji.

Składniki mineralne zawarte w 1 litrze produktu:

Kationy

Sodowy Na+ 11,50
Potasowy K+ 1,60
Wapniowy Ca2+ 112,24
Magnezowy Mg2+ 17,00

Aniony

Fluorkowy F- 0,25
Chlorkowy Cl- 41,47
Wodorowęglanowy HCO3 - 237,97
Siarczanowy SO42- 122,00

Suma składników mineralnych 555,50 mg/l